Epost forbedret funksjonalitet

Ikke Tatt

Ønsker fullverdig epost/meldingssystem hvor både mottak og sending av epost arkiveres da dette er viktig dokumentasjon som bør arkiveres for senere bruk.

1 Comment

Hei!

OLKWEB er ikke en e-postklient. OLKWEB lagrer de meldingene som sendes ut av systemet, men eventuelle responser på disse vil gå til hver enkelts private/jobb-epost, og blir derfor ikke lagret i OLKWEB. Dersom det er noe som er viktig å dokumentere i systemet er det noen kontorer som kopierer svar på e-posten/hele dialogen og limer den inn under notat/journal :-)