Referat brukerforum 29.-30.03.2017

Vedlagt ligger referat fra brukerforumsamlingen som ble avholdt i Stavanger 29.-30. mars 2017.

pdf