Vurderingsskjema i OLKweb

18.04.2017:


Medlemsbedrifter har rettet hevendelser til meg ang Vurderingsskjemaene.


Når et mål merkes med en opplæringsstatus, for eksempel *Trenger mer opplæring*, kan det gjøres noe som får denne statusen til å følge med over i neste vurderingsskjema - i en egen spalte eller noe slikt?

De syns det er tungvint nå, fordi de må ha to skjema oppe samtidig når de skal gjøre ei ny vurdering – det gamle og det nye, for å kunne se hvilken status som var satt i forrige vurdering.

Og når et delmål/hovedmål merkes som *Selvstendig* - om dette målet kan merkes av som «Ferdig»  på ett eller annet vis og også følge med inn i neste Vurderingsskjema?


Greta Hanssen

OTEK Midt- og Sør Troms4 people liker denne ideen

Dette mener jeg er en meget god idè !!!!!!!!!!plassmessig må det i såfall bli en slik popuptekst som sier noe om forrige vurdering? Det finnes jo et hav av ulike vurderingskriterier, soden disse settes av oss selv der?

 

image sånn popuptekst......