Vurderingsskjema i OLKweb

Implementert

18.04.2017:


Medlemsbedrifter har rettet hevendelser til meg ang Vurderingsskjemaene.


Når et mål merkes med en opplæringsstatus, for eksempel *Trenger mer opplæring*, kan det gjøres noe som får denne statusen til å følge med over i neste vurderingsskjema - i en egen spalte eller noe slikt?

De syns det er tungvint nå, fordi de må ha to skjema oppe samtidig når de skal gjøre ei ny vurdering – det gamle og det nye, for å kunne se hvilken status som var satt i forrige vurdering.

Og når et delmål/hovedmål merkes som *Selvstendig* - om dette målet kan merkes av som «Ferdig»  på ett eller annet vis og også følge med inn i neste Vurderingsskjema?


Greta Hanssen

OTEK Midt- og Sør Troms4 personer liker denne ideen

Dette mener jeg er en meget god idè !!!!!!!!!!plassmessig må det i såfall bli en slik popuptekst som sier noe om forrige vurdering? Det finnes jo et hav av ulike vurderingskriterier, soden disse settes av oss selv der?

 

image sånn popuptekst......

 

Vi arbeider med en løsning for å kunne se tidligere satt vurdering i nåværende vurderingsskjema.


Det vil dog ikke være noen funksjonalitet for å merke målet som "ferdig", da alle har forskjellige vurderingskriterier. Om man skulle ønske å ikke vurdere målet igjen fordi det er "ferdig" kan man fjerne det fra målutvalget.

Hei,

Det er nå kommet en innstilling for å kunne se tidligere vurdering satt i vurderingsskjemaet. Se mer om det som er nytt i versjonsloggen her: https://innit.gitbooks.io/versjonslogg-olkweb-3/content/olkweb-321.html 

JAAAAAAA :-)