OLKWEB 3.15

Slipp 13.01.2017


Læreplandeling

Det er nå mulig å dele læreplaner på tvers av installasjoner i OLKWEB. Dette er beskrevet i detalj her.

Delrelase - slipp 03.02.2017

En mindre oppdatering i 3.15 som inneholder ønsker fra forslagskassa, og vurdert og stemt frem sammen med brukerforumet.

Tilgang til meldingssenteret for for andre konsulenter

Det er nå mulig for konsulenter å se meldingene andre konsulenter på kontoret har sendt ut. Dette finner man i "meldingssenter", og ved å velge "alle" på e-post eller SMS. Dette er også innstillingsbasert.

PDF og CSV av deltakerlisten på en aktivitet

Man kan nå hente ned både PDF og .CSV av deltakerlisten i en aktivitet. Dette gjøres i bunnen av deltakerlisten. Denne PDF-en inneholder kun deltakerne, og informasjonen der. Se punktet under for fullstendig aktivitetsdetaljer.

PDF av en aktivitet, med mulighet til å se aktivitetsdetaljer

Ved å klikke på «burgermenyen» på deltakerlisten, får man mulighet til å generere en PDF av hele aktiviteten, med detaljer og beskrivelse.

Knapp for å vise/skjule delmål i vurderingsskjemaet

Det er kommet en knapp for å «åpne» slik at man viser (og skjuler) alle delmål i vurderingsskjemaet, for de som benytter delmålsvurdering.

Informasjon om hvem som har oppretter og endrer dokumentasjon på en lærling

Inne på hver enkelt dokumentasjon får man nå oversikt over hvem som har opprettet den, og eventuelt hvem og når den er blitt endret. Dette kan man også få med på PDF av dokumentasjonen.

Søk i dokumentasjon

Det er nå mulig å søke i lærlingens dokumentasjon, både via lærlingens profil og "dokumentasjon", eller i "fullvisningen" av dokumentasjonen. Dette gjelder for alle typer (lærling, ansatt, konsulent).

Kurs/Sertifikat for ansatte

Det er nå mulig å laste opp kurs og sertifikater på ansatte. Dette er innstillingsbasert - så det må aktiveres under innstillingene. Det er tre valg;

Tillate kurs/sertifikat på ansatte
Dette må være slått på for at kurs/sertifikat skal være tilgjengelig på de ansatte sin profil

Tillate at ansatte kan administrere egne kurs/sertifikater
Dette må være slått på dersom ansatte skal kunne opprette og laste opp vedlegg selv

Tillate ansatte å laste opp vedlegg på kurs/sertifikat
Gjør det mulig for ansatte å legge til vedlegg på kurs/sertifikater opprettet av konsulenter

Filter på lærefag i ansattlisten
Det er implementert filter for å kunne sortere ansatte på lærefagene de er tilknyttet i ansattlisten.


Lærlingprofilen: tydeligere personalia

Lærlingens personalia fra fanen "personalia" er flyttet ut fra fanen, og er nå synlig ved siden av bildet til lærlingen.

Mulighet for å opprette en bedriftsperiode _før _læretidstart

Det er nå mulig å opprette en lærling med start i en bedrift før læretidstart.

Rollefilter i rapporten "Ansatte innlogging"

Det er lagt på et filter for å kunne sortere på roller i rapporten over ansatte sin innlogging i OLKWEB. 

Delrelase - slipp 06.03.2017

Knytte relasjoner via ansatte sin profil

Det er nå mulig for konsulenter å knytte opp ansatte (faglige ledere/instruktører o.l.) mot lærlinger, ved å stå inne på en ansatt sin profil. Det har tidligere kun vært mulig fra lærlingens profil.

Filter på læreplan mål uten dokumentasjon

Det er implementert et filter slik at man inne på en lærling kan sortere ut hvilke mål som ikke har noen dokumentasjon registrert mot seg. Dette filteret finner man inne på en lærling sin profil -> læreplan, og filteret hvor det står "Alle kompetansemål". 

 

Ingen videresending etter sendt SMS og e-post

Man blir nå stående i samme vindu som man sendte SMS og e-post fra etter sending.

Endring av dato på læretidslutt; spørsmål om endring på bedriftsperiode

Ved endring av læretid, vil man nå få spørsmål om man ønsker å utvide den aktive bedriftsperioden til læretidslutt. Dette skjer når man velger "endre lærling". For å endre bedriftsperioden, må man huke av.

Mappestruktur i ressurssenteret

Ressurssenteret har nå fått muligheter til å strukturere innhold i en utvidet mappestruktur. Det er implementert 3 nivåer, det vil si at man kan ha en hovedmappe, med undermapper, og undermapper igjen i disse. Det er selvfølgelig fortsatt mulig å ha enkeltelementert også.

I tillegg til dette er det implementert en søkefunksjon i ressurssenteret.

Velkomstmeldinger synlig på lærling- og ansattprofil

Velkomstmeldingen som sendes ut ved oppretting av lærlinger og ansatte er nå synlige under hver enkelts profil-> meldinger. På den måten kan man se hvem som har mottatt dette. Selve passordet er sensurert av sikkerhetsgrunner.

Kontaktinformasjon til opplæringskonsulent og faglig leder

For lærlingene har vi tydeliggjort kontaktinformasjon til opplæringskonsulent og faglig leder i systemet. Dette finner de under navnet sitt oppe til høyre i toppmenyen.

Kontaktinformasjon på opplæringskontor

Det er blitt tydeliggjort kontaktinformasjon til opplæringskontoret på forsiden av OLKWEB for hvert kontor. Denne kontaktinformasjonen er hentet fra det som er registrert i OLKWEB, under "opplæringskontor". Dette dukker opp både på vanlig innlogging, og ved glemt passord-funksjonen. 

Integrasjon mot Aspirant

For de kontorene som benytter søknadsmodulen "Aspirant" er det nå mulig å vise søknadene for lærebedriftene direkte i OLKWEB. Lærebedriftene kan da også gi en tilbakemelding direkte i OLKWEB på hvorvidt de ønsker å ta inn søker til intervju, ta inn søkeren, eller ikke ta inn søkeren.

Delrealse - slipp innen 24.04.2017

Sende SMS og e-post til flere grupper og personer samtidig

Det er nå mulig å sende SMS og e-post til flere grupper samtidig. I tillegg kan man også sende til flere grupper og personer utenfor gruppene i samtidig. Dersom en person går igjen i flere grupper vil de bare motta meldingen én gang, dette gjelder både SMS og e-post.

Dersom en person ligger både i en gruppe, og som enkeltperson i mottakerlisten, vil du kunne fjerne han/hun fra gruppelisten over mottakere, og de vil fortsatt stå igjen som mottaker i personlisten. Dersom du fjerner han/hun fra personlisten, og han/hun er i en gruppe, vil de også forsvinne fra gruppelisten over mottakere - og dermed ikke så meldingen. Person-mottakeren er den som «bestemmer» og overstyrer gruppelisten over mottakere.

Dashbordelement for kommende vurderinger og aktiviteter

Dette er et dashbordelement for konsulenter som viser kommende vurderinger og aktiviteter i samme. Det er også laget, så man gå til rapporten for å oversikt over flere enn de som vises i dashbordelementet. Her kan du også velge å "vis bare mine" ved å klikke på tannhjulet.


PDF av enkeltnotater og journalinnlegg
Det er nå mulig for konsulenter, ansatte og lærlingen selv å ta ut PDF-er av hvert enkelt notatinnlegg på lærlingens profil. Konsulent og ansatte kan ta ut PDF på den ansatte sin profil også. Kun konsulenter kan ta ut PDF av journalinnlegg, samt se disse. 

 

Legge til manglende fag ved oppretting av en lærling

Det er nå lagt til et felt ved oppretting av lærling, slik at man kan registrere manglende fag med en gang der, om man vet disse. Man kan også legge til disse som tidligere i etterkant.