ønsker en utskiftsmulighet/pdf fil når lærlingesøknader overføres fra Aspirant til olkweb

Når vi har fått inn lærlingesøknader i aspirant og overfører disse til olkweb - til aspirant ansvarlig er det ingen mulighet til å skrive ut søkanden/ lagre den som en pdf. Dette er noe bedriftene savner. de har kun mulighet til å innkalle til intervju, si ja eller takke nei


1 person liker denne ideen