Frå e-poast til Journal / notat

Hei!

Vi har eit problem på kontoret. Når vi sender viktige e-poster som ynskjer å bli lagret på lærlingen. Er det mogeleg å lage ein e-post på Olkweb. Der vi kan lagre viktige e-poster på journalen / Notat på sjølve lærlingen / fagleg leiar, på Olkweb.


Der vi kan sette Olkweb på kopi og sende e-posten til lærlingen / fagleg leiar, også kjem e-posten på deiras journal /notat? Hei,


Per nå er det kun mulig å eventuelt sende ut via meldingssenteret, og hekte på både lærlingen og faglig leder som mottaker. Det legges ikke inn automatisk på notat/journal på lærlingen eller faglig leder - men alt av e-post/SMS lagres på lærlingen/faglig leder (altså mottaker) sin profil.


Det må legges inn manuelt inn på notat eller journal per i dag. 


Jeg flyttet innspillet ditt til forslagskassen, slik at vi kan se hvorvidt det er ønsket av flere konsulenter, og deretter tas videre med brukerforumet for en eventuell implementasjon av forslaget :-)

Jeg tror det er mange som benytter OLKweb ulikt, og jeg ser ikke helt hvrodan dette skal håndteres?  Dette kan fort bli en større ting å få til`? og da er jeg redd det kommer langt ned på lista over prioriteringer