Tilgang til oppmeldinger

Implementert

Faglig ledere og lærlingansvarlige bør får tilgang til oppmeldingene til fag-/svenneprøve. Dette bør gjelde for lærlingene hvis de ikke allerede har det.


Hei Gerd, vi tar tak i denne! Gir beskjed når det er på plass!

Hei Gerd,

Dette er nå på plass, slik at både lærlinger og deres relasjoner ser datoer, og status (meldt opp - godkjent oppmelding - og resultat).


Ha en fin dag videre!