Tilskudd og arkiverte lærlinger

Ikke Tatt

Hei.

Når vi arkiverer en lærling før sluttdato ser vi at bedriftrelasjonen forsvinner selv om vi fjerne haken for dette. Det er et ønske fra oss å slippe å vente med å arkivere de som har avlagt prøve å bestått til etter endt læretid.

mvh Terje Berger

1 Comment

Hei Terje.

Vi har testet her, og vi klarer ikke å reprodusere at den avslutter selve bedriftsrelasjonen selv om vi fjerner avhukingen for det. Hvis dette er noe som skjer hver gang dere arkiverer en lærling, så ville jeg anbefale deg å ringe inn til oss, så vi kan undersøke saken sammen.


Det dere derimot må tenke på er at iht tilskudd, så fungerer arkiveringsdatoen som "avsluttet dato", og tilskudd blir derfor ikke beregnet videre ut etter det, uavhengig av hvor lenge bedriftsperioden er satt. Det kan muligens være dette dere opplever som at bedriftsrelasjonen forsvinner.
Per nå er det ingen planer om å endre på dette, ettersom dette er noe opplæringskontorene er vandt med. Dere kan sette en hevingsdato fremover i tid hvis dere vet nøyaktig hvilken dato lærlingen er ferdig mtp fagprøve o.l, og dette vil ikke skape noen problemer i tilskudd.