Praksisbrevkandidat/praksiskandidat

Begrepet praksiskandidat er benyttet i lærlingesammenheng på olkweb. Slik jeg leser tanken med å benytte praksiskandidat er det her ment praksisbrevkandidat. Dette er to forskjellige former for opplæring og fagprøveavleggelse. Praksisbrevkandidat er beskrivelsen som må benyttes ved opprettelse av denne type kontrakter. Det skaper misforståelser når olkweb legger opp til å tegne kontrakt på praksiskandidat som er en ren privatistmodell uavhengig av lærlingesystemet. Ber om at praksiskandidat erstattes med praksisbrevkandidat der det er benyttet i olkweb. Mer om ordningen kan leses under:

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Fag--og-yrkesopplaring/praksisbrev-udir-2-2017/fortsette-opplaringen/


God Sommer :)


Nei, ikke enig

Neivel..