Startdato på ansatt

Det er et sterkt ønske å kunne endre/velge riktig startdato for en ansatt i en bedrift. Slik det fungerer nå med at dato automatisk blir satt lik registreringsdatoen i OLKWEB blir helt misvisende. 


Dette jfr. sak 17125 og mailkorrespondanse med Olafur Trollebø.