Oppmelding til fag/svenneprøve

Ved oppmelding til fag/svenneprøve har man et avhukingsvalg når man skal velge lærebedrift, og dette er flott. Men forslaget ligger på at når man skal velge prøvested, så har det absolutt skulla vært et avhukingsvalg der også, slik at man hurtig kunnet fått opp all nødvendig informasjon på bedriften. For i dag må man legge inn denne informasjonen manuelt.


1 person liker denne ideen