Masseutsendelse av søknad

Når en søknad formidles ut til medlemsbedrifter ønsker vi en funksjon som legger til alle bedrifter basert på hvilket fag man velger. For opplæringskontor med mange medlemsbedrifter i samme fag er det meget tidsbesparende å velge fag først for så evt. å fjerne enkelte bedrifter. Se vedlagt bilde for forklaring

fag.jpg
(375 KB)