Godkjenning av læreplanmål i app

Planlagt

Ønsker at det åpnes for mulighet for å legge læreplanmål til godkjenning i appen


3 personer liker denne ideen

God ide

Fin innspill, vi har notert oss dette til videreutvikling av appen :-)