Godkjenning av læreplanmål i app

Pågår

Ønsker at det åpnes for mulighet for å legge læreplanmål til godkjenning i appen


3 personer liker denne ideen

God ide

Fin innspill, vi har notert oss dette til videreutvikling av appen :-)

Vi legger inn muligheten for at lærlingene kan sette mål til godkjenning i den nye appen.