Kopiere deltakerliste ved kopiering av aktivitet

Implementert

Muligheten til å kopiere deltakerliste på en aktivitet er fjernet i olkweb 3. Denne trenger vi tilbake, helst i går ;)


2 personer liker denne ideen

Kan det vere ein opsjon i form av avkryssingsboks under Valgfrie egenskaper?

Det var en opsjon i form av at du kunne hukke dette av ved kopi av aktivitet i olkweb 2. Se bilde, haster med å få denne tilbake og på plass i olkweb 3.

image

Ved kopiering av aktivitet får man nå opp valg om å kopiere deltakerlisten og :-)