Tilgang til å gjennomføre vurderinger

Alle som har en relasjon opp mot lærlingen bør kunne komme opp automatisk på lik linje som faglig leder som deltaker/tilgang til å gjennomføre vurderingen.Slik det er nå må en manuelt hekte på andre ansatte som skal ha fullmakt til å gjennomføre vurdering.Dette medføreer mye unødvendig arbeid når dette kan skje automatisk.


1 person liker denne ideen
1 Comment

Støttes - her er det mye tid og irritasjon å spare!