Tildeling av læreplanmaler til grupper

Ønsker at man kan tildele grupper av lærlinger læreplanmaler. Nå må man søke opp og legge til hver lærling. Lettvint om alle nye lærlinger (gruppe lærling 2017) kan tildeles samme læreplanmal uten at man må legge til hver lærling i gruppen. 


Hei Marit,


Forstår at det er enklere å kunne legge alle nye lærlinger til en gruppe til i en læreplan. Men ofte vil jo disse lærlingene få tildelt en læreplanmal ved oppretting, selv før de legges i grupper - så vi har litt vansker med å se behovet. Hvor ofte er dette en problemstilling?

Tar opp igjen denne saken til brukerforumet nå i mars :-)

Hei Marit,


Vi har hatt denne saken oppe i forumet, og det ble stilt en del spørsmål rundt hvilket behov det ligger her? I hvilke settinger har man behov for å tildele en læreplan til en gruppe - da med tanke på at alle lærlinger får en læreplan ved oppretting.