Gruppering av lærlinger for ansatte

Ikke Tatt

 Hadde det vært mulig å få gruppering av lærlinger? Vi er en relativt stor bedrift med lærlinger på flere områder (samme lærefag, forskjellig avdeling) - hadde det vært mulig å fordele lærlingene på avdeling?


Ønsket er å kunne se/sortere lærlinger på avdeling i listen over lærlinger for å enkelt se/søke opp en avdeling/sortere og se hvilke lærlinger som er der.


Det finnes avdelinger pr  idag men hvor funksjonell disse er for bedrift er jeg usikker på

 

Det er ikke mulig å filtrere på lærlinger i avdeling i dag. For ansatte i bedriftene er det ikke noe synlig filter på hverken grupper eller bedrift.

Er det da noen tanker rundt å legge inn noe slikt?

 

Det er ikke noen konkrete tanker om å implementere noe slikt per i dag, nei. Det er også rett og slett fordi det ikke er en veldig aktuell problemstilling, eller noe vi får rapportert inn som et ønske av flere kontorer.