Gruppering av lærlinger

 Hadde det vært mulig å få gruppering av lærlinger? Vi er en relativt stor bedrift med lærlinger på flere områder (samme lærefag, forskjellig avdeling) - hadde det vært mulig å fordele lærlingene på avdeling?


Ønsket er å kunne se/sortere lærlinger på avdeling i listen over lærlinger for å enkelt se/søke opp en avdeling/sortere og se hvilke lærlinger som er der.


Det er ikke noen konkrete tanker om å implementere noe slikt per i dag, nei. Det er også rett og slett fordi det ikke er en veldig aktuell problemstilling, eller noe vi får rapportert inn som et ønske av flere kontorer. 

Er det da noen tanker rundt å legge inn noe slikt?

 

Det er ikke mulig å filtrere på lærlinger i avdeling i dag. For ansatte i bedriftene er det ikke noe synlig filter på hverken grupper eller bedrift.

Det finnes avdelinger pr  idag men hvor funksjonell disse er for bedrift er jeg usikker på