Snde SMS fra Aspirant

Da det ofte kan være behov for å ta kontakt med søkerne som ligger å vaker i Aspirant, hadde det vært fint å kunne sende SMS fra Aspriant, som i OLK.