Rapporter kommende aktiviteter og vurderinger

Her må vi kunne få filtreringer! Bare mine - viktig!

Kolonner start slutt endres til datokolonner slik det er i vurderingsrapport

trenger ikke emnekolonne, nok med lærlingens navn - et valg? flere kolonnner for neste planlagte møte

pdf
(90.6 KB)