Manglende vurdering dashbord - fjerne lærlinger med utgått læretid.

Planlagt

 Ønsker meg at de som har utstått lærekontrakt faller ut av denne lista på dashbordet som heter manglende vurdering. Har man lærlinger som venter på fagprøve og det tar tid, av ulike årsaker, eller er i avbrudd, eller at det tar tid før vi får melding fra fylkeskommunene om bestått, fylles denne lista opp av disse. Enten en autofunksjon, som er det beste, eller på en eller annen måte et valg for å slå av eller fjerne disse fra denne lista?


2 people liker denne ideen
1 Comment

Kan vi ta opp og se på denne saken på nytt igjen?