Manglende vurdering dashbord - fjerne lærlinger med utgått læretid.

Implementert

 Ønsker meg at de som har utstått lærekontrakt faller ut av denne lista på dashbordet som heter manglende vurdering. Har man lærlinger som venter på fagprøve og det tar tid, av ulike årsaker, eller er i avbrudd, eller at det tar tid før vi får melding fra fylkeskommunene om bestått, fylles denne lista opp av disse. Enten en autofunksjon, som er det beste, eller på en eller annen måte et valg for å slå av eller fjerne disse fra denne lista?


3 personer liker denne ideen

Kan vi ta opp og se på denne saken på nytt igjen?

 

Er det alltid slik, at en lærling med utgått læretid ikke skal dukke opp i listen? Det hender vel at lærlinger går lenger enn læretiden sin? Eller at man ikke har hatt en vurdering innen læretid slutt? Eller skjer det ikke?


Vi er litt bekymret for å gjennomføre dette hvis dette ikke er helt sikkert. I verste fall vil det være kontorer som ikke får med seg at lærlinger mangler vurderinger.

Limer bare inn svaret ditt her Else:

Joda, men disse vil man forlenge læretida på, få ny dato og dermed vil de naturlig ligge på lista. Når de er ferdig med kontrakt er de kun på vent for prøve. De nye forskriftene, slik de foreligger på høringa, sier at prøven bør gjennomføre FØR læretidsslutt og da vil det være enda mer uaktuelt å ha en vurdering etter læretid slutt

Dette er nå på plass :-)