Ansatte burde kunne se kommentarer på fravær registrert av konsulent

Det har kommet inn et forslag fra Espen Roland ved Bilfag Telemark.


Det er ønskelig at ansatte ser kommentarer lagt inn av konsulenter på fravær.


3 personer liker denne ideen

Kan ikke Innit legge avhukingsboks som gjør det mulig å velge <kommentar synlig> <kommentar ikke synlig>, så den som legger inn fraværet vurderer om dette skal være synlig eller ikke. Vi må da stole på at den som legger inn fraværet kjenner regelverket om hva som er konfidensielt og hva som ikke er det. Til eksempel er det ikke konfidensielt at en lærling har fravær pga kjøretime.


3 personer liker dette

Ser at noen tidligere har argumentert mot på grunn av sensitiv informasjon, for eksempel soning.

Når det gjelder konfidensiell informasjon så har vi vel en egen mappe til det i OLKWEB. 2 personer liker dette
Vi holder eksempelvis kurs for lærlingene, dersom de har fravær skriver vi i kommentarfeltet årsaken til fraværet. Vi synes det er relevant at faglige ledere kan se dette. Vi ønsker å bruke fraværsposten også til kortvarige fraværsnotater.(uten trekk i tilskudd). Tenker at det ikke er nødvendig å skrive at man ikke ser behov for dette. Alle opplæringskontorer har ikke alltid samme behov. Dersom du mener at vårt ønske vil få noen negative innvirkninger i forhold til slik det er i dag så skriv heller begrunnelsen for dette. Ellers kommer vi neppe videre i utviklingen.

2 personer liker dette

Enig med Espen og Kine. 


1 person liker dette
Dette ble diskutert på forrige OLKWEB forum og ble da bestemt til ikke tatt. Nå ser det ut til at dette er viktig å ta opp igjen. Therese, kan du gi tilbakemelding på Kines forslag om dette kan være mulig?

1 person liker dette

Veldig bra forslag. Det gjør at faglig leder får oversikt over lærlingens fravær når opplæringskontorene har kurs.1 person liker dette
ser ikke hvilket behov det skulle være for det? trenger mer utdypende forklaring på behovet før jeg kan uttale meg om dette.

 


1 person liker dette

Det som Kine sier om å velge om man vil om man vil vise eller skjule kommentaren tenker jeg også er den beste løsningen.

Enig med Espen, og Kine har løsningen :)

Vi vil jo kunne se på det på nytt igjen, så jeg fjerner "not taken". Men det er ikke noe vi tar med i de kommende leveransene, sett at sakene for disse allerede er satt opp og diskutert :-)

Som avtalt ble dette tatt opp igjen med forumet i mars. Det blir eventuelt et valg så man aktivt må ta et valg om å synliggjøre fraværsteksten for lærling og ansatte.

Det sendes ut til brukerforumet til prioritering i april, deretter ser man om det kan flettes inn i de videre leveransene.