huske siste valg tilskudd smulesstien

Når man jobber i  tilskudd, jobber ofte vi etterskuddsvis med dette. vi velger da det halvåret vi skal registrere i og velger ut bedrift, lærling o.l. ved ferdig kan vi ikke gå tilbake og velge ny. Vi må helt ut, velge tilskudd på nytt og deretter gå inn på nytt igjen. smulestien endres slik at man ikke kan gå bakover i denne se bilder.

smulesti 2.PNG
(5.29 KB)
smulesti 1.PNG
(6.32 KB)

3 personer liker denne ideen