Medlemsbedrift

Planlagt

Det er mulighet til å diffrensiere tilskudd basert på om en bedrift er medlem eller ikke. Hos oss så har vi en løsning hvor bedrifter som er en del av bransjeorganisasjonen har en annen fordeling av tilskudd en de som står utenfor. Men begge bedrifter/medlemsformer er fullverdige medlem av opplæringskontoret. Det er da dumt når halvparten av bedriftene står som" ikke medlemsbedrift". Ønsker en revisjon av denne funksjonen eventuelt at det kan diffrensieres på tilskudd på en annen måte enn dagens funksjon.


Hei Karl,


Er det snakk om mange bedrifter her? Det er jo i dag mulig å kunne tildele egne fordelingsnøkler for enkeltbedrifter, da vil de kunne stå som medlem, men samtidig ha en egen (eller lik) fordelingsnøkkel som de som står som "medlemsbedrifter".

Hei. Hos oss er det omtrent halvparten av medlemsmassen. Tanken med å fremme forslaget ligger mest i å se på om hvordan begrepene medlem og ikke medlem benyttes i olkweb. Litt går på begrepsbruk, da bedriftene som er med i et opplæringskontor ikke er å regne som opplæringsbedrifter etter fylkeskommunalt regelverk og opplæringslov, men har sin godkjenning gjennom det å være en medlemsbedrift i et opplæringskontor. Del 2 av problemstillingen ligger i at bedriftene ikke forstår hvorfor de ikke er medlemsbedrift i et opplæringskontor når det står påført på Olkweb. Er klar over at dette kan administreres pr bedrift, men dette er tungvint og noe uoversiktlig når volumet av bedrifter er såpass stort. Ønske her ligger i en revisjon av medlemstilhørigehten slik den fremstår i dag. Ta gjerne kontakt for ytterlig beskrivelse 