Sette dato i app

Pågår

Det går ikke an å sette dato i appen på loggføring. Alle føringer kommer da på dagens dato. Ønsker mulighet til å sette dato.

1 Comment

Hei Karl,

Setter denne til planlagt, da det er noe vi ønsker få inn i den nye appen :-)