Sette dato i app

Det går ikke an å sette dato i appen på loggføring. Alle føringer kommer da på dagens dato. Ønsker mulighet til å sette dato.