Rapport - oppsummering - klikkbare tall

Her bør vi kunne klikke på dataen (var mulig i olkweb2)

imageJoey du er på feil plass.. legg dette inn i OLKWEB ønsker og innspill!

Flyttet innspillet til riktig "kasse" :-)

Så godt at dere passer på meg ;-)