Rapport - oppsummering - klikkbare tall

Her bør vi kunne klikke på dataen (var mulig i olkweb2)

imageSå godt at dere passer på meg ;-)


Flyttet innspillet til riktig "kasse" :-)

Joey du er på feil plass.. legg dette inn i OLKWEB ønsker og innspill!