Signering av vurdering

Implementert

Vi ønsker en signeringsfunksjon ved generering av pdf fra vurdering. Enkelte fylkeskommuner krever nå en signering av pdf av lærling og bedrift/oppl.ktr. Se vedlegg for beskrivelse.


1 person liker denne ideen
1 Comment

Dette er nå implementert :-)

Man kan også velge hvorvidt man ønsker lærling og opplæringskontor, eller lærling og bedrift, eller alle tre.