Ressurssenter og hendelsesloggen

Implementert
får svært mange henvendelser fra lærlinger som tar kontakt hver gang det legges ut noe i ressurssenteret, og hvorvidt det angår dem. Det er jo flott at vi har våkne lærlinger, men vi bruker mye tid på dette. Det kommer opp som hendelser i deres logg. Nå skal vi legge ut skjema for skriftlig advarsel, det etterspørres av våre bedrifter. Ser for meg stormen når dette kommer opp som en hendelse til alle lærlinger! ER det en stor sak å «sperre» ressurssenterets varslinger, at det ikke kommer opp i hendelsesloggen?

1 person liker denne ideen

Tar den med på forumet!

Denne er implementert :-)