Referat brukerforum 04.-05.10.2017

Vedlagt ligger referat fra brukerforumsamlingen som ble avholdt i på Hamar 04.-05.10.2017.

pdf