Låsing av tilskuddsperiode

Det er veldig tidkrevende å låse ca 200 lærlinger en for en inne på tilskudds registreringen. Kan man ikke få en knapp der man låser tilskuddet for alle lærlingene i en periode?