Låsing av tilskuddsperiode

Planlagt

Det er veldig tidkrevende å låse ca 200 lærlinger en for en inne på tilskudds registreringen. Kan man ikke få en knapp der man låser tilskuddet for alle lærlingene i en periode? 

1 Comment

Dette tas opp på forumet igjen nå i mars, slik vi pratet om :-)