Dokumentasjon uten nettverkstilgang

Ikke Tatt

OLK WEB appen har ikke mulighet for lærlinger til å dokumentere "off-line" - når de ikke har nettverk (vår lærling får det ihvertfall ikke til)? Dette var mulig i den gamle "OLKMOB" appen. Ca 1/3 av Forsvarets lærlinger er på båt/fartøy som har liten eller ingen internettdekning, og jeg vil tro denne problemstillingen gjelder for alle som har maritime lærlinger.

Jobbes det med løsninger for å kunne dokumentere uten nettverkstilgang og når kan vi eventuelt forvente at dette kommer?


2 personer liker denne ideen
1 Comment

Hei Jørgen,

Det stemmer at OLKWEB-appen ikke har offline-lagring. Det er heller ikke noe vi jobber med å få på inn i appen.