Tekstformatering av kommentarer på dokumentasjon

Hei,


Når jeg legger til en kommentar på lærlingenes dokumentasjon ønsker jeg å formatere dette med flere rader osv (se bildet kommentar2) for å gjøre kommentaren enklere å forstå. Men når denne er lagret vil all tekst slåes sammen til "en linje" - dvs at alle linjeskift = mellomrom (se bilde kommentar1).


Kunne kommentaren beholdt formatering når den lagres?


Takk,

Magnus


3 personer liker denne ideen
1 Comment

Det er noen brukere hos oss som ønsker seg det same som innsender her. Håper det er enkelt å gjøre noe med.