Oversikt over dokumenterte og godkjente delmål på totaloversikten

Vi har for alle kompetansemål i læreplanen, konkretisert og delt opp i mindre delmål. Men vi har mottatt en del henvendelser fra lærlinger og bedrifter, som synes det er vanskelig å holde oversikt over dokumenterte og godkjente delmål i læreplanen på olkweb. Vi har vist dem knappen for "vis/skjul delmål", men de synes det fremdeles er vanskelig å ha oversikt, når vi har bort i mot 160 delmål på en læreplan.


Er det en måte lærlingene og bedriftene kan få en oversikt over dokumenterte og godkjente delmål? Kunne det vært mulig å ha hatt to ekstra ringer i totaloversikten, eller kanskje at det sto på kompetansemålet hvor mange delmål som er godkjent, for eks. 1 av 8 delmål godkjent.


1 person liker denne ideen

image


I læreplan kan man sortere? men veit ikke om det avhjelper det du etterspør?


Nei, dessverre er det ikke det, da det ikke er mulig å sortere ut delmål uten dokumentasjon eller delmål som ikke er godkjent. 

Sitter å jobber med det samme, og synst gjerne det kunne komt tydeligare fram kor mange delmål som er dokumentert på.

Som Martine foreslår gjerne i ein eigen sirkel. Det vil gjere det meir oversiktleg både for oss på kontoret, veileder og lærling kor langt lærlingen har komt med dokumentasjon. Kanskje det også har ein motiverande effekt for lærlingen å sjå at sirklane blir meir og meir utfylt :) 

Trur også det er positivt for veiledere som ikkje alltid forstår systemet, og dermed godkjenner dei overordna kompetansemåla utan å sjå etter om delmåla er dokumenterte.