Rapporter- siste,neste og vurderinger

I rapporten Vurderingsliste, kommer det opp en boks når man holder pilen over dato se bilde 1 vurdering.

I rapporten siste og neste lærlingbesøk får du derimot ikke opp noen boks, og må trykke for å se hvem eller hva aktiviteten gjelder.

Er det mulig å lage en slik boks også for siste og neste som i vurdering?


1 person liker denne ideen