Ny gruppe under lærlingtype

Hei, vil sende inn et forslag om en ny gruppe under lærlingtype. De fleste bedrifter har skoleelver utplassert i faget YFF. Mange av elevene får gjennom denne utplasseringen også tilbud om lærlingplass. Hvis det hadde vært mulig å få registret en egen gruppe for utplasseringselever ville dette vært et stort pluss både for bedrift og skole. Det ville bli enklere for eleven å dokumentere for gjennomført praksis, arbeidsoppgaver og gjennomførte kompetansemål i utplassseringen. Samarbeidet skole/bedrift ville bli enklere gjennom en felles plattform. Tilbakemeldinger og vurderinger blir også enklere og kan kvalitetsikres gjennom OLKweb.1 Comment

Her bør vel skolen installere olkweb skole? så overføres disse direkte til det kontoret når kontrakt er på plass?


2 personer liker dette