SMS i OLKweb

Hei
Har forstått at utsendte sms’er fra OLKweb ikke kan besvares. Så vidt jeg forstår får ikke mottaker et varsel om det, og svarer de kan det se ut som svaret blir sendt.
Har dere forslag til hvordan dette kan informeres om til brukerne av OLKweb (lærlinger/faglige ledere for eksempel)?
 
Ha en fin dag!
 
Med vennlig hilsen
 
Opplæringskontoret for teknologifag
Greta Elisabeth Hanssen, daglig leder
 
OTEK Midt- og Sør Troms
Postboks 609
9306 Finnsnes
Tlf 95 13 24 10
 
 
Besøksadresse: Kunnskapsparken Bernh. Lundsv 4
Bemerk: Denne forsendelse kan inneholde fortrolig informasjon. Hvis du har mottatt forsendelsen feilaktig, vennligst gi avsender beskjed og tilintetgjør forsendelsen inkl. alle evt. vedlegg uten å kopiere eller offentliggjøre innholdet. Vennligst merk at OTEK og avsender fraskriver seg ethvert ansvar for virus, og andre evt. feil ved meldingen, samt for skade eller tap som meldingen måtte medføre.Takk for hjelpen.
 


1 person liker denne ideen
1 Comment

Hei Greta,


Det er vel en del kontorer som skriver at SMSen ikke kan besvares, men vi har også flere forslag som skal vurderes med brukerforumet, slik som feks https://kundeservice.innit.no/discussions/topics/8000004911