Fylkessammenslåing - Trøndelag

Nord- og Sør-Trøndelag er fra 01.01.2018 blitt til Trøndelag fylke.

Hva betyr dette i Olkweb?
Ingen kontrakter i Olkweb er blitt endret, og kontrakter som ligger på Nord-/Sør-Trøndelag ligger fremdeles på samme fylke. Dette gjør vi slik at historiske data er riktig. Det er mulig å endre kontrakter som ligger på Nord-/Sør-Trøndelag til å ligge på Trøndelag manuelt, men vær oppmerksom på at dette kan ikke endres tilbake.

Nye kontrakter i Olkweb kan ikke lenger opprettes på Sør-/Nord-Trøndelag, men kun Trøndelag.

I fylkes-filteret som ligger i tilskudd har man nå både valgene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Trøndelag, dette pga. gamle kontrakter som ligger inne med gamle fylker. Filteret "Trøndelag" vil være et paraply-filter for å se alle kontrakter som ligger inne med enten Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag eller Trøndelag.

Fylket som vises i parentes i bedriftstilskudd vil være det nye fylket, altså Trøndelag, men dette har ingen praktisk betydning, da fylkes-filteret i bedriftstilskudd er basert på hvilket fylke som ligger på lærlingen/kontrakten, og ikke hvilket fylke bedriften ligger i.