Velkomstmail i etterkant av registrering i OLKWEB

Implementert

Hei!

Vi har et ønske om at velkomstmail kan aktiviseres og distribueres i etterkant av registrering. Vi har et så stort volum av lærlinger og ansatte som skal legges inn i systemet, at vi må gjøre registreringsjobben før de faktisk har tiltrådt stillingen sin. Håper dette kan implementers.


Hilsen Benthe S. Espenes, Statoil



3 personer liker denne ideen

Støttes - i noen tilfeller kan det også være ønskelig ikke å sende velkomstmail. Eksempelvis kan det være ansatte som ikke skal bruke OLK WEB aktivt, men hvor det er greit at kontaktinfo er lett tilgjelgelig for lærlingene (eksempelvis tilsynsrepresentant).


1 person liker dette

Mulighet for å sende ut velkomstmelding på senere tidspunkt er nå implementert. Dere finner brukerveiledningen på hvordan det kan gjøres her: https://innit.gitbooks.io/olkweb/administrering/send-velkomstmelding-pa-senere-tidspunkt.html