Eksport av en rapport for ledige læreplasser

Planlagt

Det har kommet inn et forslag om at det bør være mulig å kunne få eksportert ut en rapport med en oversikt over ledige læreplasser i Excel og PDF.

En slik rapport kan være nyttig for videreformidling til f.eks. skoler.