Eksport av en rapport for ledige læreplasser

Implementert

Det har kommet inn et forslag om at det bør være mulig å kunne få eksportert ut en rapport med en oversikt over ledige læreplasser i Excel og PDF.

En slik rapport kan være nyttig for videreformidling til f.eks. skoler.

1 Comment

Rapporten "Bedriftsrapport" har oversikt over ledige læreplasser per bedrift :-)

Kom i slippen her: https://innit.gitbooks.io/versjonslogg-olkweb-3/content/olkweb-318/olkweb-318-delrelease.html