Fagforum i OLKWEB

Lærlinger og faglig ledere ønsker å kunne diskutere fag og læreplanmål. 

Vi ønsker en fane som kalles forum. 

I forum må man kunne lage grupper, der ting kan diskuteres. 

Feks: 

- Gruppe Helsefag - her kan alle som jobber innen helsefag diskutere oppgaver, problemstillinger,caser osv. 

- Gruppe faglig ledere- en arena der faglig ledere kan delte erfaringer, arbeid med lokale læreplaner osv.