Egen definert søkbar tekst på roller til ansatte

Implementert

Vi ønsker en funksjon slik at vi kan skille de ansattes roller i bedriften.

Vi har bedrifter med flere faglig ledere og må kunne skille disse av med fag på egendefinert tekst. eks faglig leder automasjon, faglig leder elektriker osv.

Vi trenger også å kunne skille øvrige ansatte av med roller som

kontaktperson, daglig leder, installatør, Hr koordinator, Nelfo kontakt, etc.


Disse rollene må være søkbare i en rullgardin slik at vi for eksempel kan sende ut mail til alle Nelfo kontakter osv.


Det må også være mulig tilegne samme person flere roller.


3 personer liker denne ideen
1 Comment

Hei!

Dette kom med oppdateringen i slutten av februar: https://innit.gitbooks.io/versjonslogg-olkweb-3/content/olkweb-320.html