Kommentarmuligheter i Minifagprøver

Fått tilbakemelding fra en faglig leder som lurer på om det er mulig å få til en kommentarboble på de ulike oppgavene som blir gitt i en minifagprøve. F.eks. kunne kommentere på planlegginga, og godkjenne denne FØR lærlingen får lov å til å sette igang med den praktiske oppgaven.?