Aspirant - Fjerne søkere fra 2017

Implementert

Vi ønsker at søkere fra 2017 blir fjernet automatisk fra Aspirant. Viser til mail fra Innit 01.02.2018:

Alle må kunne oppfylle borgernes nye rettigheter
Den enkeltes rett til å kreve at hans eller hennes personopplysninger slettes blir styrket. Dette kalles «retten til å bli glemt». Norske og europeiske borgere vil blant annet kunne kreve å ta med seg personopplysningene sine fra en leverandør til en annen i et vanlig brukt filformat. Dette kalles «dataportabilitet». De kan også motsette seg profilering. Alle henvendelser fra borgere skal besvares innen en måned.

1 Comment

Det ble implementert med endringene i Aspirant i februar: https://innit.gitbooks.io/versjonslogg-aspirant/content/v25-gdpr.html

Alle søkere kan be om å få søknadene sine slettet. I tillegg kan man masse arkivere og slette søknadene som ligger inne :-)