Varsel når nye saker/innlegg blir publisert

Implementert

Vi ønsker at det kommer et varsel opp når det er nye saker/innlegg/forslag som blir publisert. 

1 Comment

Hei Jorunn.

Litt usikker på hvor du mener - mener du her i forslagskassen? I OLKWEB blir det lagt opp beskjed når nye leveranser slippes, og med hva de inneholder, i en versjonslogg: https://innit.gitbooks.io/versjonslogg-olkweb-3/content/index.html 


Her i forslagskassen kan man velge å følge selve forslagskassen, slik at man får en e-post når nye forslag blir lagt inn her. Det gjør man ved å klikke på "Følg" slik som i figuren som ligger vedlagt.