Rapport oppsummering per år hevingsprosent

I rapporten som genereres i "Oppsummering per år" ønskes det en endring eller en ny funksjon på hevingsprosenten. Hevingsprosenten som genereres tar utgangspunkt i hvor mange lærekontrakter som er hevet pr. år i forhold til hvor mange kontrakter som inngåes pr år. Dette gir utslag i en veldig høy prosentfaktor, og etter min mening, på feil grunnlag. En heving som utføres behøver ikke å være på kontrakter som er inngått i samme kalenderår, men kan være på lærlinger som har startet tidligere. Det gir et mer presist bilde om hevingsprosenten teller aktive lærkontrakter pr 31.12 og måler prosent ut fra antall heving for aktuelt år.


1 person liker denne ideen