Filtrering i Tilskudd

Implementert

Siden det er beliggenheten til bedriften som bestemmer hvilket fylke vi får tilskuddet fra bør det være mulig å filtrere på bedrift/fylke. Dette vil gjøre det enklere når en bl. annet skal legge inn mottatt beløp.


Hei Mona,


Det er i dag mulig å filtrere på fylke, men forstår jeg det rett om du ønsker et bedriftsfilter i tillegg? :-)

Legger inn svaret fra Mona:

Tilskudds rapporten
Jeg vil at rapporten skal sortere ut de bedriftene som tilhører f. eks. Akershus uavhengig av hvor lærlingene har adresse.
Det er jo bedriftens beliggenhet som avgjør hvilket fylke vi forholder oss til i læretiden.

Hei!

Det ble gjort en endring på dette i slippen i januar, denne er beskrevet i versjonsloggen her: https://innit.gitbooks.io/versjonslogg-olkweb-3/content/olkweb-319-delrelease.html (helt i bunnen)