Liste som viser hvilke bedrifter har fått tildelt hvilke søkere - med opp til 8 bedrifter

Hei,


Jeg kommer med et forslag om å videreutvikle listene i Aspirant. Jeg kunne sterkt tenke meg en rapport som viser hvilke bedrifter har fått tildelt hvilke søkere.

Jeg har sett på CSV-filen av listen i Aspirant, som viser hvilke søkere som er klar til OLKWEB (og da med bedrift) som ligger på "Søknader", "Klar for OLKWEB",  

men da er det bare bedriftsprioriteringer for 3 bedrifter mens noen av de lærlingene er blitt fordelt til opp til 8 bedrifter.

Er det mulig å få opp en liste med alle bedriftene (‘bedrifter mottatt epostsøknad’) som har fått tilsendt søknaden?


Det hadde vært flott om dere kunne gjøre en vurdering av ny funksjonalitet som er nyttig og hensiktsmessig å implementere.


Med vennlig hilsen


Renate Moffat

Førstekonsulent

Opplæringskontor for helse- og oppvekstfag

Sykehjemsetaten - Oslo kommune

Postboks 435 Sentrum

0103 Oslo

Mobil: 905 32 635

e-post: renate.moffat@sye.oslo.kommune.no