Vurdering - sortering av kompetansemål og rapport fra samtale

Ikke Tatt

Ønsker meg flere muligheter ifm vurderinger i OLKWEB:


-Muligheten for å sortere blant mål i vurderingsskjema

(Sortering i hht egenvurdering eller bedriftens vurdering (trenger mer opplæring - må trene mer osv..)

-Utskrift av vurderingssamtalen med vurderingsskjema sortert etter måloppnåelse (viser hva man må jobbe mer med)

-Kunne åpne tidligere vurdering under en samtale (hvordan var måloppnåelsen sist)


Mvh.

Kristian Rønbeck

Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor


Hei Kristian,

Tar med forslagene til brukerforumsamlingen i slutten av måneden. 


Det siste punktet ditt, å kunne se tidligere vurdering, er noe vi jobber med nå :-)

Hei Kristian,

Etter å ha diskutert dette på brukerforumet ser vi at en slik sortering vil være vanskelig å få til - da det er mulig å ha egne vurderingskriterier per mål. Det er flere i dag som blant annet praktiserer ulike vurderingskriterier på mål innenfor ulike hovedområder. Jeg setter derfor forslaget som "ikke tatt". Om det på et senere tidspunkt blir en endring som gjør det aktuelt vil vi ta diskusjonen på nytt.


Det med måloppnåelse ved forrige samtale synlig i nåværende samtale er dog noe vi ser på, og du finner en sak blant annet her: https://kundeservice.innit.no/support/discussions/topics/8000007392