Vurdering - sortering av kompetansemål og rapport fra samtale

Ønsker meg flere muligheter ifm vurderinger i OLKWEB:


-Muligheten for å sortere blant mål i vurderingsskjema

(Sortering i hht egenvurdering eller bedriftens vurdering (trenger mer opplæring - må trene mer osv..)

-Utskrift av vurderingssamtalen med vurderingsskjema sortert etter måloppnåelse (viser hva man må jobbe mer med)

-Kunne åpne tidligere vurdering under en samtale (hvordan var måloppnåelsen sist)


Mvh.

Kristian Rønbeck

Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor