For mange valg og annet ?

Under Personlig profil finner man blant de tre første valgene Min side, Endre personalia og Endre passord. De to siste funksjonene finner man igjen under Min side derfor bør dere etter vår mening slette Endre personalia og Endre passord funksjonene.

og

Under System

finner vi at de tre nederste valgene lite relevant for oss og jeg skjønner ikke hvorfor de er der.

Under Ressurssenter er det utrolig tungvint å opprette undermapper under over mapper man legger inn. Kan man forenkle dette ved en som funksjon som å flytte undermapper direkte til overmapper.

med vennlig hilsen

Joachim og Sture